Friday, September 11, 2009

We Crashed into a Maybach!!!

Soo; We were Fe E7da il Mana6e8 il 'High' O Kaan Za7maa;
El mohem; It was me and My Brother; He was driving:P.
Soo; Kaan Shway Za7maa;

Sheft el Maybach; Chan agool 7ag o5ooy;' En De3amt-haa; Baiin il E3daam wel Mu2abbad':P.
il mohem; Dashaiina freej 93'ayyer Wella 3 Sayyarat jedamnaa yaboon Ye6le3oon; Y3nee lazem nerja3.
Reja3 o5ooy o chithee; O Za7maa o Hernaat; O ZA7MAA;

Marra wa7da Wella a Screeching Voice; Galbeee Na6; Gelt Bgalbee Moo 7elwaa il Maybach; O Youm sheft Waraa Welaa Nafs Loun il Maybach; Gelt Bye Bye o5ooy.:p.

El7amdella 6la3at Ford Ellee De3amnahaa Moo el Maybach; It was a Scare i needed to share:P.Today is Sept 11; allah Yer7am ilee Tuwaffa minhum :P.

1 comment: