Thursday, August 27, 2009

Sorry ?

* first im sorry 3ala il ge6a3a; Madree Shfeene, Madree.
* The pics of the journey shakelhaa are coming in a later time; Malee 5lg a7e6hum 9ara7a; Sorry.
* Wedde Afa9'fe9' Wayed Ashyaa2 Bess Makuu; Y3neee il blog Madree shloun.
*Anony u know; 9a7?


*Arsenal Ibdaa3; Ya36eekum il 3afya yal gunners

* a7ebhaa


* Waiin raye7; Bhal Suhoola Hanat il 3eshraa 3alaiik?
Waiin raye7; Injara7 9otee Wana Anadee 3alaiik.


O madam i7naa fe shahar rme9'aan; Ee BTW Mbarak 3alaiikum il Shahar O Kel 3am o into B5aiir.
E so; il A5laa8 min Aham il Ashyaa2 ilee Yemtelekhaa il insaan.
Ygooloon Bema3na il 7adeeth inaa Se2low il Rasool Laiish Allah 9ebar 3ala Fer3oun 400 Sinaa Fa Gal la2ana 3ala 6u3'yana o mollookeeta o id3a2a il olooheya Bess kan 3ala 5ulu8 7asan 3ashan chithee allah 9ebar 3alaiih

O Ham marra 3 Kufar Kanow Yekrehoon il Rasool O Mara shafow Broo7a Fa Ra7ow yaboon yethbe7oona Bess il Rasoool theba7 il Awal .. Ba3daiin il Thanee O Kann Yabee Yethba7 il Thaleth Bess chan yanzel 3alaiih Jebreel O Galla La Tethba7a La2ana hal Rajul Kan 5aloo8.
Fa Lamma Hadda il Rasool .. Se2al il Rayal il Rasool Laiish Hadaiitnee Fa Gallaa il Rasool; Jebreel Nezallee o Galee kait o kait o kait Fa Lamma Sema3 chithee il Rayal Aslam il Rayyaal

Fa il A5laa8 min aham il 9efat Fa 3alaiikum Bmakaram il A5laa8; Ma3a Ahalkum o Ma3a il Nas o Mara Nafskum o Ma3a Rabkum.

O Allah Yahdeena o Yahdeekum .. O Yet8abal Minkum 9yamnaa o 9yamkum

Bess.
3asa ykoon hal post zaiin o 5afeef 3alaikum .. !!

No comments:

Post a Comment